Xavier Melo

“Fundacions” – Editorial programa Plusvàlua 15/06/17 (16 de juny de 2017)

Editorial programa Plusvàlua 15 de juny de 2017 “Les fundacions”. Xavier Melo, Tresorer del CEES. Una fundació és una organització sense fi de lucre que, per voluntat dels seus fundadors, posa a disposició el seu patrimoni per a la realització de fins d’interès general on els beneficiaris són col·lectius de persones. Per tant, una Fundació […]

«Imperio Romano, Decadencia y Renta Universal», article del Dr. Xavier Melo (20 de febrer de 2015)

Ens plau presentar un article del Doctor en Economia Xavier Melo, membre de la Junta Directiva del CEES, on ens parla d’un tema d’actualitat, la conveniència o no de instituir una Renda Bàsica Universal (RBU), a la qual rebutja, preconitzant en lloc seu, el TU (Treball Garantit Universal).

«Qui em pagarà la pensió?», de Xavier Melo i Eugenio Recio (28 de maig de 2012)

Us recomanen l’article «Qui em pagarà la pensió?», de Xavier Melo i Eugenio Recio, ambdós economistes i membres del Centre d’Estudis Econòmics i Socials (CEES), que es va publicar a “La Vanguardia” del 26 de febrer de 2012.