“Assegurances” – Editorial Programa Plusvàlua 06/07/17

7 de juliol de 2017

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 6 de juliol de 2017

“Assegurances”. Joan Elias, Vicepresident del CEES

En el tempestuós i canviant món de les finances, les companyies d’assegurances segueixen amb la seva vida relativament plàcida i sense ensurts. La crisi financera que es va desencadenar fa uns anys ha passat de forma discreta pel sector de les assegurances. Res a veure amb la crisi bancària, de la qual fa poc n’hem tingut un altre episodi, l’esfondrament del Banc Popular.

És més, ara que anem deixant enrere la crisi econòmica, el sector assegurador està recollint tots els beneficis de la millora de l’economia. Dades provisionals corresponents al 2016 assenyalen que l’any passat els ingressos per venda de pòlisses van representar un rècord de facturació. Va créixer l’assegurança de cotxes, gràcies a l’expansió del parc automobilístic i a la pujada de tarifes arran dels nous barems d’indemnitzacions d’accidents de trànsit. També va créixer molt l’assegurança de salut, gràcies en bona mesura a les assegurances d’aquesta mena per empreses. També van fer un bon paper les assegurances multirisc (llar, comunitats de veïns, comerços, etc.) i l’assegurança de vida.

Tot i aquest panorama positiu, el sector travessa una conjuntura delicada, donats els baixos tipus d’interès i el procés d’adaptació a les noves regulacions de solvència. El canvi tecnològic també amenaça la plàcida vida del sector. La incorporació de noves tecnologies permet posar en contacte directe les companyies amb els seus clients, eliminant la funció de l’agent d’assegurances. Això podria posar en perill l’activitat d’aquests mitjancers, que en el conjunt d’Espanya s’estima que n’hi ha més de 80.000, la major part dels quals són persones físiques. A més, altres actors com Google sembla que volen entrar al sector per la via dels comparadors d’assegurances, com ja han fet una sèrie de companyies de nova creació.

El canvi tecnològic, les modificacions en les preferències dels clients, les noves formes de competència i el complex entorn financer impacten directament en el sector de les assegurances, que malgrat tot aconsegueix mantenir-se en el pla de discreció i reserva que sempre l’ha caracteritzat.

 

 


Publica el teu comentari