«Com pot la societat erradicar l’exclusió social?» Editorial Programa Plusvàlua 26 de febrer 2015

27 de febrer de 2015

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 26de febrer 2015

“com la societat pot eradicar la exclusió social”

Nuria Gispert

La mostra més punyent del drama de la crisi actual sense  cap mena de dubtes  és el fort increment del nombre de persones que han passat a formar part del col·lectiu de gent en risc de pobresa, avant-sala de l’exclusió social, i per tant en conseqüència un increment molt important de ciutadans que perduda tota esperança han entrat a la dramàtica situació d’exclosos de la societat.

Els resultats de l’ensulsiada de la situació econòmica, estan ben be a la vista: la precarietat laboral i l’atur, els desnonaments i la impossibilitat de disposar d’un habitatge, la manca d’ajuts a persones grans aïllades, i tants d’altres, conformen un panorama al que tota política social pública  hauria de enfrontar-si prioritàriament en la recerca de solucions. En definitiva cal abordar seriosament la manca de cobertura de les necessitats bàsiques materials dels ciutadans.

Es fan grans discursos tot omplint-se la boca dels grans avenços de la economia i la tecnologia en els darreres anys,  però no es mira cap avall i s’avalua si això ha estat per a tothom o bé hi ha un conjunt de ciutadans que en queden al marge. I la solució no es un problema de recursos, es simplement una qüestió de fixació de prioritats. De segur el volum de recursos que genera la activitat econòmica ha de permetre reduir la pobresa i eliminar la exclusió.

Només faria falta sensibilitat i voluntat per resoldre el problema de la exclusió. En primer lloc frenar aquest procés accelerat de creixement de la desigualtat que comporta un increment de les situacions de pobresa que a la llarga moltes d’elles deriven a situacions d’exclusió social.

Una bona part de la societat està certament compromesa cap el drama de la exclusió i en son bons exemples les tasques dels assistents socials i de un bon nombre d’entitats que dediquen els seus esforços a minorar el problema. Però no es suficient hi ha d’haver-hi una major implicació de les polítiques socials publiques ja que els recursos necessaris i l’acció per a solucionar-ho requereixen una major empenta i dedicació.

Com no podia ser d’altra manera, l’Església ha estat sempre amatent a aquesta problemàtica, i un exemple benil·lustratiu es la tasca realitzada per Caritas que tot i els recursos limitats de que disposa, però gracies a un nombre molt elevat de voluntaris, desplega una meritòria acció de cara als desvalguts de la societat.

Precisament podem comptar avui amb la presencia de la senyora Nuria Gispert, persona plenament implicada amb la acció de Caritas ja que ha estat Directora de Caritas Barcelona i Presidenta de Caritas Espanyola. La senyora Gispert ens podrà explicar la seva tasca de molts anys i a l’hora mostrar-nos el que ella, pensa de com la societat podria eradicar la exclusió social.

 

 

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari