Conclusions i propostes de la Jornada “Sèniors a l’economia”

8 de desembre de 2021

publicat per Redacció

El Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Centre d’Estudis Econòmics i Socials han organitzat la jornada “Sèniors a l’economia” amb l’objectiu de reflexionar al voltant de la realitat de les persones grans a Catalunya des d’un punt de vista social i econòmic.

La jornada ha servit per presentar l’Informe Seniors Economia i les Propostes de millora  de millora que s’han treballat de maig a octubre de 2021 en grups de treball coordinats pel Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Centre d’Estudis Econòmics i Socials amb la participació de més de cinquanta professionals, responsables d’entitats i acadèmics.
El CEC i el CEES asseguren que “adequar les estratègies públiques i privades als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i altres convencions sobre els Drets de les Persones Grans és una realitat que ha de seguir avançant a Catalunya”.

A més apunten que “la vida activa, el desenvolupament del talent i el compromís social son actius per a la societat i, com a tals els hem de valorar i promoure”. També conclouen que “evitar l’edatisme, procurar condicions de vida dignes i garantir la qualitat i equitat en els serveis és la millor manera de desenvolupar la societat del segle XXI”.

En l’àmbit del treball aposten per “la gestió per competències a les organitzacions per tal d’evitar la discriminació per raó d’edat”, així com per “integrar la diversitat generacional com a valor o actiu en el marc dels plans d’empresa i revisar les descripcions de lloc de feina per tal de comptar amb la diversitat”. Entre d’altres propostes també destaca la d’evitar l’excés de jubilacions anticipades, definir la figura dels sèniors mentors a l’empresa o establir plans de sortides ordenades per als que tenen entre 45 i 50 anys i plans de preparació per a la jubilació.

En relació a les propostes en serveis d’atenció demanen treballar “a nivell local” i “amb serveis específics”, a banda d’apostar per “millores socials” que passarien per “promoure l’habitatge cooperatiu, realitzar estudis d’impacte de les polítiques per a les persones grans o valorar l’impacte del canvi climàtic en les persones grans i incloure-les en les accions per minimitzar-lo”.

També plantegen propostes que aposten per la innovació en la visió social, la formació, la cultura, el lleure, la seguretat, l’habitatge o l’ús de les tecnologies entre els sèniors.

 

Podeu recuperar els continguts mitjançant aquest  Vídeo de la segona jornada “Sèniors a l’economia”.

 

Hi ha un comentari publicat

Vols opinar?

[…] de Catalunya, es va treballar en profunditat el tema desl Sèniors a l’Economia; en aquest apartat  de la web del CEES podeu consultar els materials, el vídeo i les propostes d’aquell […]


Publica el teu comentari