«Consum responsable» Editorial Programa Plusvàlua 14 d’abril del 2016

15 d'abril de 2016

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 14 d’abril del 2016

“Consum responsable”

El funcionament del model socioeconòmic del sistema capitalista es base en la màxima producció de béns i en la persecució del màxim benefici i del creixement. Per tal que el sistema funcioni, tota aquesta producció necessita una sortida, precisa que algú adquireixi aquests béns; té necessitat del consumidor.

Per tant, aquesta màxima producció que requereix l’economia capitalista per a sobreviure, porta inherent la promoció del consumisme. Aquest fet fa que les empreses i el sistema, en general, presentin el consum creixent de productes i serveis com un fet positiu i aboca els ciutadans a fugir de la frugalitat i a comprar tota una sèrie de productes que, la majoria de les vegades, no necessiten de veritat.

La pressió mediàtica sobre la població impulsa el consum. Al marge del bombardeig diari, totes les festes religioses o no, des del Nadal i els Reis fins al dia del pare o de la mare, es converteixen en un festival de compres. És difícil resistir-se als reclams desaforats per l’adquisició de productes.

Davant aquest panorama és imprescindible ser conscient de les conseqüències dels actes de consum i d’una conducta que ens pot portar a ser esclaus d’un dispendi irracional.

D’altra banda, les pràctiques comercials per la col·locació dels productes no són sempre ortodoxes i cal vetllar, tant per la correcta informació, com per la qualitat d’allò que es ven.

Amb el fi de gestionar tota la problemàtica del consum, a Catalunya, impulsada per la Generalitat, tenim l’Agencia Catalana de Consum, que realitza una doble funció: d’una part, ofereix consells a consumidors i usuaris i ofereix programes d’educació cap a un consum responsable i, d’altra part, realitza una tasca important de recollida de queixes, reclamacions i denuncies en relació a possibles pràctiques fraudulentes en la prestació de serveis o béns i  en la qualitat d’aquests.

Sens dubte, l’existència i funcionament de l’Agència Catalana del Consum és un bon instrument, tant de cara a què el ciutadà prengui consciència de la necessitat d’un consum responsable, com per representar una garantia de la correcta prestació i qualitat dels serveis i productes.

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari