Contactar

30 de setembre de 2011

publicat per Redaccio

Dades de contacte:

Centre d’Estudis Econòmics i Socials
Av. Josep Tarradellas, 93-95 -08029 Bracelona
Tel. 93 405 25 06
Mail: secretaria@ceesocials.org
Twitter: @CEESocials