«Crisi i solidaritat: recuperació i valors» Editorial Programa Plusvàlua 15 d’octubre del 2015

16 d'octubre de 2015

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 15 d’octubre del 2015

“Crisi i solidaritat: recuperació i valors”

 

La dura i llarga crisi que estem vivint ha impactat de manera profunda sobre l’economia i, en conseqüència, sobre els ciutadans, en especial sobre les classes més desafavorides.

Els resultats del procés de debilitament de l’activitat econòmica són ben visibles amb l’augment de l’atur, de la pobresa i de les desigualtats.

D’altra banda, els poders públics es troben impotents per a fer front a les necessitats derivades d’aquesta situació; la disminució i atonia de l’activitat redueix sensiblement els ingressos fiscals i comporta la disminució de la cobertura de moltes necessitats bàsiques, fet que recau  en els més desvalguts.

Malgrat aquest trist panorama, sortosament, ha sorgit un augment de la solidaritat ciutadana que, conscient de les necessitats més urgents, actua per a cobrir els desajustos més fragant.

Cal dir que, si bé la solidaritat de les organitzacions no governamentals pot haver disminuït a causa de les reduccions pressupostaries, no és menys cert que la crisi econòmica ha intensificat la solidaritat familiar i individual dels ciutadans.

Aquest fet, la solidaritat ciutadana, es contraposa a  les actuacions de les institucions públiques que lluiten de manera prioritària per alimentar la recuperació econòmica, i no arriben a fer front a totes les necessitats més urgents de les persones.

Dins les lliçons derivades d’aquest anys de crisi, al marge de prendre consciència, de les mancances  del sistema de relacions econòmiques en que estem inserits. És molt importat la pressa de consciencia de la societat sobre un conjunt de valors que cal preservar i, d’entre ells, la solidaritat un de ben positius.

Joan Maria Solà, Secretari del CEES

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.

Hi ha un comentari publicat

Vols opinar?

[…] Economia o sector social (llegir l’editorial) […]


Publica el teu comentari