«Cultura i religió» Editorial Programa Plusvàlua 18 de juny de 2015

18 de juny de 2015

publicat per Secretaria

Programa Plusvàlua del 18 de juny de 2015

Editorial: Cultura i religió

Joan Maria Solà, Secretari del CEES

 

El ser humà té una característica que el fa diferent de la resta dels éssers que habiten aquest planeta. Aquesta característica és la inquietud sobre la transcendència, sobre la vida i la mort, sobre el perquè de l’existència i sobre el naixement i el devenir de totes les existències.

Aquestes inquietuds han transcendit l’espai privat i, des de l’edat antiga, s’han dut a l’espai públic on ha pres diferents formes, sovint ordenades en religions.

D’aquesta manera, la religió ha comprès i vehiculat a través de creences compartides la resposta a aquestes preguntes i ha permès espais de trobament on les persones poden exposar i deixar sentir els seus dubtes, angoixes i qüestions existencials.

Tanmateix, a Espanya, i molt especialment a Catalunya, en els darrers trenta anys l’espai públic dedicat a la religió s’ha vist reduït progressivament. Alguns motius com la vinculació per part de l’Església al règim franquista, males experiències personals o la recerca de nous sistemes socials i el rebuig respecte als antics, han fet que la religió catòlica hagi perdut espai de debat a la nostra societat.

Paral·lelament, les guerres relacionades o advocades sota religions com la musulmana han augmentat la temença cap al fanatisme religiós i han incrementat el desconcert a l’hora d’incloure el coneixement religiós en l’educació i en la cultura. D’aquesta manera, la religió resta ara en un pla privat, gairebé preservat amb pudor.

Amb aquest panorama, quin és l’espai públic que es dóna a les qüestions sobre l’existència?

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari