DECLARACIÓ DIA D’EUROPA 2017- Consell Català del Moviment Europeu

20 de març de 2017

publicat per Secretaria

La Junta Directiva del Centre d’ Estudis Econòmics i Socials – CEES acorda adherir-se a la Declaració del Consell Català del Moviment Europeu pel Dia d’Europa 2017

DECLARACIÓ DIA D’EUROPA 2017
A FAVOR D’UNA EUROPA UNIDA I COMPROMESA AMB LA GENT
El Dissabte 25 de març es complien 60 anys de la signatura del Tractat de Roma,
amb el que sis estats europeus, França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, els Països Baixos
i Luxemburg, donaven forma política a l’impuls que molts europeistes havien generat
a favor de l’Europa unida i democràtica. Va representar el tret de sortida de la
Comunitat Econòmica Europea.

L’ocasió es mereix la celebració per tot el que s’ha aconseguit al llarg d’aquests
seixanta anys, en què s’ha passat d’una Europa devastada per la II Guerra Mundial,
a una Unió Europea amb pau, prosperitat, democràcia i llibertats individuals i
col·lectives, amb vint-i-vuit estats membres i un mercat interior de més de cinc-cents
milions de ciutadans.

Els èxits del passat són ben clars, però també és ben cert que la Unió Europea i
Europa en general estan passant per un moment molt complex, amb una llarga crisi
econòmica, amb una resposta insuficient a la crisi dels refugiats, amb una manca de
relat i de lideratge, amb la sortida d’un estat molt important com és el Regne Unit,
amb dificultats d’entesa entre els estats membres i amb sectors importants, tant
interns com externs, de mandataris i ciutadans que els donen suport i que volen
acabar amb la UE que tenim.

Aquesta difícil realitat requereix molt més que trobar solucions a una o altra crisi,
demana un canvi de rumb, un impuls acordat entre els estats que apostin fermament
per la integració europea, per una Europa respectuosa amb els seus valors, amb la
democràcia, amb la solidaritat i amb la diversitat, i que es faci connectant amb la
ciutadania, que vol dir sense excloure ningú. Així, amb l’ànim d’expressar el
compromís amb l’Europa descrita, es varen manifestar a Roma diferents
associacions europeistes de Catalunya, entre les quals hi havia representants del
Consell Català del Moviment Europeu, i milers d’europeistes del continent, amb la
voluntat de recuperar els valors fundacionals i exigir als dirigents una Unió Europea
més social i més propera a la ciutadania.

Paral·lelament, els caps d’estat i de govern es reunien també a Roma per
commemorar l’efemèride, de la qual ha sortit una declaració en què, en general, es
comprometen a afrontar els reptes descrits. El que cal ara és que el que està negre
sobre blanc es porti a la pràctica i no es dilueixi, com massa sovint passa en la
realitat europea, fet que genera desengany ciutadà i és caldo de cultiu per al
creixement dels partits antieuropeus, que ens volen tornar a portar a l’Europa dels
estats, que tant mal ha fet històricament a Europa i que ens portaria a la irrellevància
internacional.

Europa es troba en una cruïlla en què ja no val veure passar els esdeveniments
sense fer res, perquè la dinàmica actual de crisis internes i amenaces externes
abona els populismes, que aposten per la destrucció de la UE i per tornar als estats
nació, que ens portaria a la paràlisi i a la pèrdua de llibertats.
El Brexit i l’elecció de Trump ens han de fer reaccionar. S’ha de trobar una solució
solidària al drama dels refugiats i s’ha de fer una política econòmica que protegeixi
els drets i que eviti o limiti les desigualtats i també la pobresa. I s’ha de poder
convertir l’Eurozona en un marc per a la prosperitat compartida i preparada per les
crisis que puguin venir, capacitant-la fiscalment i amb una forta legitimació
democràtica.

El canvi climàtic i els límits estructurals de l’actual model de creixement econòmic i
l’amenaça al multilateralisme i la seguretat internacional, requereixen una Europa
decidida a disposar d’una política exterior pròpia i autònoma i a liderar la lluita contra
el canvi climàtic i el compromís per una governança mundial estabilitzadora i garant
de drets humans i de pau arreu.

És evident que les institucions europees són conscients de la realitat, però també és
clar que el complex entramat polític entre la UE i els estats no facilita la solució
ràpida dels conflictes que ara es requereix; per tant, convindria modificar els
processos de presa de decisions per ser més eficients i anar a la rel dels problemes.
Dels cinc escenaris de futur de la Unió Europea que la Comissió Europea ha descrit
en el seu darrer Llibre blanc, tot ens fa pensar que el més adient és el cinquè, el que
aposta per una Europa unida i federal, perquè situacions de mínims és més del que
hem vist fins avui. I tot això s’ha de fer amb la participació i complicitat de la
ciutadania europea, que vol dir comptar amb la majoria de la societat.
Per això és important actuar ràpid amb les reformes i que els ciutadans en notin els
resultats. L’Europa que exigim és l’Europa unida, democràtica, tolerant, solidària,
respectuosa de les diversitats, les minories i els drets humans.

Des del Moviment Europeu Internacional, en l’àmbit d’Europa, i des del Consell
Català del Moviment Europeu, a casa nostra, treballarem per aconseguir-ho, perquè
estem convençuts que és la millor manera de garantir la pau, la democràcia, la
diversitat, la seguretat i la llibertat dels ciutadans. Encara hi som a temps.

Barcelona, 9 de maig de 2017

www.ccmeur.cat


Publica el teu comentari