«Demografia i assegurances» Editorial Programa Plusvàlua 5 de maig del 2016

6 de maig de 2016

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua  5 de maig del 2016

”Demografia i assegurances”

Una de les conseqüències més preocupants de la gran crisi en la qual encara ens trobem és sens dubte la creença que el nostre sistema de pensions públiques és insostenible amb les condicions actuals.

Entre els arguments esgrimits en relació a la crisi del sistema de previsió actual figura, en primer lloc, la demografia. I és evident que el fet de què la gent visqui molts més anys  que temps enrere,  porta aparellat un temps molt més llarg de jubilació i, per tant, de dotació dels subsidis públics.

No obstant això, aquest procés de longevitat ja ve de lluny i en canvi, la percepció d’una situació de col·lapse de les pensions és molt més recent, de fet, a partir dels inicis de la crisi.

Entenem, per tant, que en el món de les assegurances i de les pensions en general juguen dos elements fonamentals: la demografia i l’economia.

Com dèiem, els aspectes demogràfics són evidents. Les baixes taxes de natalitat i l’allargament de la vida són factors essencials per la viabilitat futura d’un sistema de pensions públiques.

Però no podem oblidar que l’element primordial és l’econòmic, ja que l’equilibri futur del sistema de pensions depèn de l’ocupació, dels nivells d’atur, dels nivells salarials i de la productivitat. És per aquesta raó que la situació crítica actual ha posat en relleu de forma  la viabilitat futura de les pensions.

Es parla molt de la necessitat de l’existència combinada d’un  sistema públic, amb plans de pensions privats a fi que els ciutadans, en el possible, complementin la seva futura pensió. No cal dir que aquesta possibilitat vindrà determinada per la capacitat econòmica individual. En definitiva, vindrà donada per les possibilitats que l’activitat econòmica proporcioni llocs de treball de qualitat, amb alts nivells de productivitat i competitivitat. Situació, que malauradament en aquests moments no es dóna.

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari