«Desenvolupament i ONG’s» Editorial Programa Plusvàlua 12 de novembre del 2015

13 de novembre de 2015

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua,  12 de novembre del 2015

”Desenvolupament i ONG’s”

Els durs plans d’ajust imposats per les institucions financeres internacionals als països en vies de desenvolupament als anys 80 van comportar un fort retrocés en el progrés de moltes zones del planeta.

Les teories imposades pel Fons Monetari Internacional i pel Banc Mundial que pretenen traslladar al Sud el model econòmic del Nord, són insostenibles. Davant d’aquesta evidència, per sort, ha anat canviant l’enfoc de les teories i s’ha anat incorporant, juntament amb la necessitat del creixement econòmic, un punt fonamental que és el “desenvolupament humà” i que fa èmfasi als aspectes socials bàsics com són la salut, l’educació, l’accés a l’aigua i molts d’altres considerats essencials  per a les persones.

Dins d’aquest conjunt de conceptes que comporten el desenvolupament humà, el tema central es troba en l’educació com a element singular de canvi i transformació social. I és en aquest sentit que cada vegada més assistim a una recerca per part de la societat, tant a nivell local com a nivell global, per impulsar tot tipus de propostes, declaracions i projectes enfocats a aquesta finalitat.

Això ho podem veure tant per part de les Nacions Unides, com per part de la Comunitat Europea o d’associacions com l’UNESCO. Així, per exemple, aquesta última entitat, en la “Cimera del Mil·lenni”, celebrada a Dakar a principis d’aquest segle, feia èmfasi a la consideració de l’educació com un dels instruments, claus i privilegiats per aconseguir la transformació social. Recalcant a més, que era fonamental la sensibilització de tothom cara a la educació.

Per sort, tant a casa nostra com a nivell mundial un ampli conjunt d’organitzacions no governamentals s’han sensibilitzat en aquest tema i entenen la importància de la educació i hi dediquen, de manera prioritària, els seus esforços.

Precisament, el senyor Claudio Lavanchy, Director de la Fundació Comparte, plenament implicada en l’educació de qualitat per als nens més desfavorits d’Amèrica Llatina ens podrà donar una mostra fefaent d’aquesta sensibilitat cap a l’educació, com a element determinant del desenvolupament.

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.

 


Publica el teu comentari