“Discriminació” – Editorial programa Plusvàlua 11/1/18

15 de gener de 2018

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 

“Discriminació laboral per raó de gènere”. Joan Elias, Vicepresident del CEES

 

A les societats occidentals, el prejudici contra les dones ha retrocedit en gran mesura gràcies a les lluites per reivindicar un tracte just en el treball, la política, la llar i la societat. En qualsevol cas, el camí per recórrer és encara llarg. Cal un esforç educatiu molt important per eliminar els prejudicis sexistes que es maduren a la infantesa i a l’adolescència. Cal aplicar polítiques d’igualtat de gènere que garanteixin aquesta igualtat de condicions a tots i entre tots els ciutadans. Cal mentalitzar de que la llar i la família són responsabilitat per igual de tots els membres que en formen part.

En el món laboral, la discriminació contra les dones es materialitza principalment per tres vies: les diferències de remuneració, les preferències cap els homes en la contractació i la promoció i, finalment, l’assetjament sexual.

El perjudici que es causa a les dones és un perjudici que la societat es causa a sí mateixa, ja que suposa malbaratar unes capacitats i talents que d’altra manera generarien valor i riquesa. L’empresa, com a motor de creixement i de progrés econòmic i social, no es pot permetre el luxe de perdre o de no aprofitar adequadament tot aquest capital humà.

 


Publica el teu comentari