Dossier Premsa Economia Espanyola Febrer 2013

13 de juny de 2013

publicat per Secretaria

DOSSIER PREMSA ECONOMIA ESPANYOLA FEBRER 2013

I) LA VANGUARDIA

1) Els preus es moderen al 2’6% i milloren la competitivitat, Mar Díaz-Varela. 1/2/13

2) “La crisi a Espanya ha castigat sobretot les classes mitjanes” Stéphane Bonhomme i Laura Hospido, Josep Corbella. 2/2/13

3) Economia espanyola dual, Santiago Carbó Valverde. 3/2/13

4) Empreses multiregionals i unitat de mercat, Francesc Granell. 3/2/13

5) Una amnistia fiscal que fa aigües, Manel Pérez. 10/2/13

6) Un pacte d’Estat per tornar a créixer, Mariano Guindal. 10/2/13

7) El missatge encoratjador de Draghi, Editorial. 13/2/13

8) Un principi de 30.000 milions, Jacinto Iglesias. 17/2/13

9) Espanya entra per fi al gran mercat mundial, José Manuel Garayona. 17/2/13

10) L’hora d’esmenar, Alfredo Pastor. 17/3/13

11) CIU demana que les empreses no tributin per l’IVA abans de cobrar-lo, Sergio Heredeia. 19/2/13

12) Les exportacions fan minvar el dèficit un 33%, Mar Díaz-Varela. 20/2/13

13) Montoro retalla l’interès que les autonomies poden oferir pel deute, Lalo Agustina. 21/2/13

14) El canvi a l’hora de pagar l’IVA beneficia 2’3 milions de pimes i autònoms, Conchi Lafraya. 22/2/13

15) L’ajust comença a donar alguns fruits, Mariano Guindal. 24/2/13

16) Rajoy presumeix d’haver tancat el 2012 amb un dèficit del 6’7%, Luis Izquierdo i Beatriz Navarro. 28/2/13

II) EL PAÍS

1) ¿Una segunda transición?, Guillermo de la Dehesa. 2/2/13

2) Acuerdos por el empleo y el crecimiento, Carmen Alcaide. 3/2/13

3) La deuda crece en 146.000 millones, Miguel Jiménez / Amanda Mars. 17/2/13

4) Los funcionarios en España: muchos mitos y poco pensamiento estratégico, Santiago Lago Peñas. 24/2/13

III) CINCO DÍAS

1) “España necesitará una quita de su deuda en 2015” Nouriel Roubini, David M. Perez. 11/2/13

2) Los escasos mimbres de las propuestas de Rajoy, Josep Oliver Alonso. 21/2/13

IV) EXPANSION

1) El CES alerta de que el fraude fiscal alcanza ya los 60.000 millones, M. Valverde. 27/2/13

Mireia del Pozo


Publica el teu comentari