«El pas de la universitat al món laboral» Editorial Programa Plusvàlua 7 de gener del 2016

12 de gener de 2016

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua  7 de gener del 2016

“El pas de la universitat al món laboral”

La crisi econòmica ha deixat de manifest un clar desajust entre l’educació i l’ocupació. Actualment, el pas de la Universitat al món del treball no és gens fàcil. D’una banda, hi ha una mancaça de llocs de treball adequats als coneixements dels joves que s’acaben de graduar. Per l’altra, les empreses es queixen de què tenen dificultats de trobar persones que s’adaptin amb efectivitat a les seves necessitats.

De fet, el problema principal rau en la necessitat de què les universitats i els centres formatius coneguin la realitat del món de l’activitat econòmica i que els seus programes responguin a aquesta realitat. El que és evident és que l’educació actual, tot i que ha de fonamentar-se en sòlides bases teòriques, també ha d’anar lligada a les necessitats que demana la dinàmica empresarial avui dia.

En aquesta col·laboració necessària i urgent entre empresa i Universitat, a més de l’adaptació dels programes formatius a les necessitats actuals per ajudar als estudiants a tenir el perfil que busquen les empreses, cal, sobretot,  promoure programes de pràctiques que ajudin a la inserció laboral dels alumnes.

Una altra tasca important de la Universitat de cara a la recerca de treball dels seus alumnes és la d’ajudar-los a desenvolupar competències com l’automotivació, la comunicació, la gestió de la pressió i l’estrés, entre d’altres. Finalment, les pràctiques, la preparació dels currículums i de les entrevistes de treball poden ser una ajuda específica imprescindible.

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari