«Els reptes de les tecnologies de la informació» Editorial Programa Plusvàlua 8 d’octubre de 2015

9 d'octubre de 2015

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 8 d’octubre de 2015

“Els reptes de les tecnologies de la informació”

 

Internet i la telefonia mòbil han portat a l’augment dels processos d’acumulació i transmissió de dades, que per un costat ens fan la vida mes fàcil, però que a l’hora són un risc potencial per a la nostra privacitat.

No tenim cap garantia de confidencialitat quan ens movem per la xarxa. Deixem rastres que ens poden identificar i, el que és pitjor, donem dades sobre nosaltres mateixos que són sensibles per a la nostra seguretat.

Les xifres del tràfic d’informació que circula per la xarxa són molt elevades. Encara que ens pensem que la nostra informació està protegida o que el que fem a Internet no ho sap ningú, dia a dia apareixen casos en els quals experts en la manipulació dels sistemes són capaços de desbloquejar sofisticats sistemes de protecció i deixen a l’aire molta informació confidencial o privada.

L’escalada dels avenços successius de la tecnologia porta a una doble inseguretat. Per una banda, per part de la protecció de la informació en les xarxes públiques. De l’altre, a nivell individual.

Es parla cada cop més de la ciberseguretat, de la seguretat  respecte de la informació que pot circular a les xarxes, però moltes vegades un increment de la seguretat pot estar renyit amb l’agilitat de la informació. Cal trobar un punt d’equilibri entre seguretat i privacitat.

En resum, és imprescindible ser conscients dels perills i de la magnitud del poder que suposen les dades avui dia. En aquest sentit destaca la tasca de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades que dóna orientació a les persones per ajudar-les a prendre consciència dels riscos existents a la seva privacitat, i de cara a les empreses perquè adoptin pràctiques respectuoses amb la seguretat tant de les seves dades com de la informació que els hi ha estat confiada.

Joan Maria Solà, Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari