Els robots també han de cotitzar?

19 de desembre de 2018

publicat per Secretaria

La millor fórmula per fixar les cotitzacions socials hauria de basar-se en la facturació de les empreses i no en el seu grau d’automatització.
 

Ignasi Farreres
16/12/18 – Diari El Segre
El títol és provocador, però és una simplificació. En realitat la pregunta hauria de ser: És just que les cotitzacions a la Seguretat Social (SS) les hagin de suportar únicament les empreses d’acord amb treballadors que tenen? D’aquesta manera es perjudica les empreses que necessiten més mà d’obra i poc susceptible de ser substituïda per màquines o robots, ja que requereixen donar tracte i atenció personalitzada per exemple: restauració i hostaleria, clíniques, torns de vigilància, etc. A més, com que la robotització generarà taxes elevades d’atur -i els aturats no cotitzen-, sols aportaran a la Seguretat Social, els minvants treballadors ocupats. D’aquí ve, juntament amb l’envelliment general de la població, la crisi anunciada de la SS.
Al meu entendre, la millor manera de mesurar globalment i objectivament la seva aportació, és mitjançant la facturació total de l’empresa (o la quantia de la producció). Així es posa en peu d’igualtat a totes les empreses, independentment de la quantia de la plantilla que ocupin. Algú podria suggerir que una millor manera de mesurar la base del gravamen, seria prenent com a referència els resultats de l’empresa (els beneficis). Però això introduiria alguns biaixos. El primer que les empreses que saben eludir, o evadeixen, el pagament dels impostos -especialment algunes grans empreses-, en resultarien premiades. El segon, que les empreses no eficients i per tant amb menys o cap benefici, s’estalviarien aquests costos productius, quan del que es tracta, és de què totes les empreses aportin a la SS per aquest concepte.

Algunes veus diuen que fer pagar pels robots (i per generalització a les empreses que es modernitzen i digitalitzen), és voler-les castigar com feien els “ludites” als inicis de la Revolució Industrial; destruint les màquines. L’error consisteix a identificar la proposta iconoclasta dels ludites, amb l’exigència d’una contribució equitativa a les necessitats de la SS, cosa totalment factible en empreses que per haver-se modernitzat tecnològicament, s’ha de suposar que són més eficients i rendibles.


Publica el teu comentari