«Empreses socialment responsables» Editorial Programa Plusvàlua 14 de gener del 2016

15 de gener de 2016

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua  14 de gener del 2016

“Empreses socialment responsables”

La maximització del benefici econòmic a curt termini ha estat, fins fa ben poc, la raó de ser de la majoria de les empreses. Tot i així, és un model socioeconòmic que cada vegada s’està posant més en qüestió.

Actualment, ja no hi ha prou en generar beneficis sinó que s’han de tenir en compte els costos socials i el medi ambientals que comporta la consecució d’aquest benefici. En aquest sentit, la societat serà cada cop més exigent.

Per aquest motiu és molt important la integració dels processos productius i les relacions de les empreses amb tot el seu entorn i amb els seus grups d’interès, com són els clients, els treballadors, els proveïdors i els accionistes. En definitiva, l’actuació de les empreses s’hauria de contemplar com un tot harmònic, i caldria orientar-lo cap a un comportament  socialment responsable.

Sota el paraigua del concepte de responsabilitat social, han aparegut una àmplia varietat de programes, declaracions i definicions. Es parla de responsabilitat social empresarial, responsabilitat corporativa, ètica empresarial, transparència i un llarg etcètera de paraules i conceptes. Malauradament, però, algunes vegades són simples mostres de voler aparentar el que realment no es fa, i no passen de ser un simple reclam o, fins i tot, engany publicitari.

Tot i això, per sort sí que hi ha empresaris responsables que, independentment de la dimensió de la seva empresa han assumit aquest compromís social i tiren endavant accions que els honoren.

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.

 


Publica el teu comentari