«Ensenyament: fracàs escolar i Formació Professional» Editorial Programa Plusvàlua 26 de gener del 2017

27 de gener de 2017

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua  26 de gener del 2017

“Ensenyament: fracàs escolar i Formació Professional”

Una visió dels informes comparatius sobre la qualitat de l’ensenyament primari i secundari en un àmbit internacional ens mostra que estem molt per sota de la mitjana de països del nostre nivell socioeconòmic. Entre altres elements, se cita el fracàs o abandonament escolar. A Catalunya afecta a un de cada tres joves, mentre que la mitjana europea és d’un de cada cinc.

Malgrat que entre el 1985 i el 2013 a Espanya s’han promulgat sis lleis d’educació, no es pot dir que la qualitat de l’educació hagi millorat des d’una perspectiva profunda. Més aviat al contrari. En general, aquestes lleis s’han dedicat a qüestions accessòries. Per exemple, s’ha donat especial rellevància als currículums, és a dir a les matèries i coneixements, però s’ha tractat el tema des d’un punt de vista ideològic. En cap cas s’ha abordat seriosament com desenvolupar les capacitats dels infants i els joves i com preparar-los de cara a la societat en la qual viuran i el que els exigirà.

A Catalunya, amb una llarga tradició i preocupació per la qualitat en l’ensenyament, el debat en el camp de l’educació ha estat intens: el “Pacte Nacional per l’Educació” i la redacció i aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya en són una bona mostra.

Conseqüents a aquesta inquietud, darrerament la Conselleria d’Educació ha encarregat al Consell Escolar de Catalunya un debat sobre el futur de l’educació al nostre país. Aquest debat, sota el títol “Ara és demà”, pretén ser una reflexió sobre la realitat educativa i busca com afrontar els reptes que té plantejats l’ensenyament en el primer quart del segle XXI.

Pensem que aquest ampli debat és un bon camí, i un cop disposem de les conclusions, cal posar fil a l’agulla i tirar endavant, ja que les disfuncions que pesen sobre el nostre sistema educatiu, no toleren demores.

 

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.

 


Publica el teu comentari