Estructura ideològica de l’Economia Social de Mercat.

6 d'abril de 2010

publicat per Redaccio

portada_col-recio
Estructura ideològica de l’Economia Social de Mercatformatpdf | Estructura ideológica de la Economía Social de Mercado formatpdf

Ens plau posar a la vostra disposició, en format digital, el primer número de la nostra nova sèrie sobre Economia Social de Mercat (E.S.M.), que porta el nom de Col•lecció Doctor Eugenio M. Recio. Ell mateix és, a la vegada, l’autor del primer treball que publiquem, amb el títol d’“Estructura ideològica de l’Economia Social de Mercat”.

Avui, l’ESM és un patrimoni col•lectiu dels europeus, ja que és el sistema econòmic que hauria de guiar els comportaments econòmics de la Unió Europea, tal com indica l’article 3 del recentment ratificat Tractat de Lisboa.

Aquesta col•lecció la coeditem amb l’Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn (INEHCA), ja que ambdues entitats compartim un renovat interès per l’ESM; a més, les relacions bilaterals que ambdues entitats mantenim amb altres institucions dedicades a aprofundir i divulgar l’ESM, ens facilitaran poder accedir a un major nombre de fonts d’informació sobre aquesta temàtica. Això s’hauria de traduir en el futur, en posar a l’abast dels nostres lectors  una major diversitat d’estudis i literatura sobre la matèria.

Ens plau anunciar-li que el proper número 2 de la sèrie contindrà sengles conferències i articles dels economistes doctors Eduard Berenguer, Lluís Franco, Antoni Manresa, Alfredo Pastor i Eugenio M. Recio.

Per poder facilitar la seva major difusió, la Col•lecció s’edita en formats digital i imprès, i tant en català com en castellà.

Restem oberts als  suggeriments que ens vulgueu fer.

Cordialment,

Ignasi Farreres
President del CEES
Centre d’Estudis Econòmics i Socials


Publica el teu comentari