inversions

La borsa de valors (5 d'abril de 2010)

El proper dilluns 12 d’abril, el programa 5 cèntims tractarà el tema de la Borsa de Valors: què és, com funciona, quin rol juga en l’economia financera i en el món económic en general. El programa s’ha estructurat amb una entrevista inicial al Sr. Eduard Berenguer, Catedràtic de Teoría Ecconòmica de la U. B. i […]