Joaquim Llena

Els reptes de l’agricultura, avui (11 de febrer de 2009)

Article publicat a El Periódico, 11 de juny de 2007 Hem de sortir del discurs de mirada curta i queixa sistemàtica que no afavoreix les bones solucions Parlar del món agroalimentari no sempre resulta senzill. Tot sovint, les referències que arriben fins a la ciutadania sobre aquest sector són que es tracta d’un col•lectiu que […]