Opinions

Recensió de llibre: Adam Tooze, Crashed. How a Decade of Financial Crises Changed the World (19 de gener de 2022)

Estrenem el BLOC del CEES amb aquesta recensió, elaborada per l’economista Pere Guinjoan, d’una obra molt rellevant d’història contemporània, dedicada a descriure i analitzar les causes i les conseqüències de les dues grans crisis financeres del començament del tercer mil·lenni, és a dir, la Gran Recessió (2008-2012), d’abast global, i la Crisi de l’Àrea de l’Euro (2010-2014)