«Fracàs escolar» Editorial Programa Plusvàlua 5 de novembre del 2015

6 de novembre de 2015

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 5 de novembre del 2015

“Fracàs escolar”

 

És un fet preocupant que la taxa d’abandonament escolar sigui, a Catalunya, més d’un cinquanta per cent superior a la mitjana fixada com a objectiu a Europa. En concret, una taxa de prop del 22%. Això ens demostra que el nostre sistema educatiu no és capaç de retenir els adolescents fins a què arriben a assolir un nivell de formació adequat a les seves necessitats com a ciutadans.

Si bé en els darrers anys aquesta taxa ha baixat substancialment, les raons d’aquest descens, en bona part, venen derivades de la crisi econòmica, ja que la manca de llocs de treball obliga a la prolongació de l’assistència a les aules.

Es parla molt de la sortida de la crisi en base al creixement econòmic, però s’ha de tenir en compte també que el fracàs escolar és determinant de cara a aquest creixement. Si una part important de la població es queda amb els mínims nivells educatius obligatoris o, fins i tot, no els assumeix, és fàcil que caigui en l’atur, en treballs temporals i de baix nivell salarial.

La solució passa per retenir els adolescents en el sistema educatiu,amb una oferta d’estudis atractiva i enfocada a sortides professionals amb futur. La inversió en una formació professional, que sigui adequada a la situació del mercat laboral i a les necessitats del món del treball és una de les claus. En aquest sentit, cal adaptar el sistema educatiu des de diferents perspectives i incloure, també els profunds canvis forçats pels avenços tecnològics.

Per altra banda, i com no pot ser d’una altra manera, la lluita contra el fracàs escolar, ha de passar pels aspectes motivacionals. Cal valorar l’esforç dels alumnes i, sobretot, donar confiança, perquè només si confien en el seu futur, voldran seguir-lo i lluitar amb força.

 

Joan Maria Solà, Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari