«Igualtat efectiva entre homes i dones: equitat i eradicació de la violència de gènere» Editorial Programa Plusvàlua 16 de juny del 2016

17 de juny de 2016

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua  16 de juny del 2016

“Igualtat efectiva entre homes i dones: equitat i eradicació de la violència de gènere”

Malgrat la declaració universal dels Drets Humans, que amb tota solemnitat declara la igualtat entre homes i dones i supera qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, la realitat tant en la vida quotidiana com en les relacions socials i de treball es troba lluny.

El caràcter patriarcal de la societat ha generat des de sempre discriminacions i desigualtats entre homes i dones, i si bé lentament la societat va evolucionant cap a un procés de major igualtat efectiva, persisteixen encara molts estigmes del passat.

La infravaloració social i econòmica del treball familiar domèstic no remunerat és una mostra ben clara d’aquestes diferències ben arrelades en la nostra societat. També la manca de conciliació entre la vida laboral i la vida familiar, segueix sent una assignatura pendent en l’actualitat.

Per altra part, si bé la incorporació de la dona al  mercat  de treball, és una realitat, no ho és la igualtat de condicions respecte als homes. Taxes més elevades de temporalitat i parcialitat en són un bon exemple, i cal esmentar especialment que la discriminació salarial per raó de sexe, segueix vigent malgrat els avenços dels darrers anys.

Donades les inèrcies dels comportaments socials, cal prendre mesures d’acció directa per a fer efectius els principis d’igualtat i la lluita contra la violència de gènere. En aquest sentit cal veure en positiu els passos donats per la Generalitat de Catalunya amb la promulgació de la llei 17/2015 per la igualtat efectiva entre homes i dones.

Aquesta llei pretén promoure una societat veritablement equitativa i igualitària a fi de portar a terme polítiques i actuacions destinades a eradicar el fenomen de la desigualtat i la discriminació.

Tot i que  alguns dels articles d’aquesta llei han estat anul·lats pel Tribunal Constitucional, amb l’excusa recurrent d’invasió de competències; d’entre el conjunt de disposicions, destaquem els plans per la igualtat en el sistema educatiu, ja que entenem són fonamentals doncs, per moltes lleis i normes que es dictin, l’educació serà l’element clau per trencar les rutines del passat.

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.

 

 

 


Publica el teu comentari