“Inserció laboral de persones amb discapacitat” – Editorial Programa Plusvàlua 27/04/17

28 d'abril de 2017

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 27 d’abril de 2017

“Inserció laboral de persones amb discapacitat”. Joan Elias, Vicepresident del CEES

 

La incorporació a l’empresa de persones amb discapacitat física o intel·lectual està tenint una evolució positiva els darrers anys. Algunes estadístiques apunten al fet que la contractació augmenta més que la mitjana general. Diverses grans empreses compleixen amb escreix el 2% obligatori que la llei estableix com a reserva en la seva plantilla per persones discapacitades. Algunes grans fundacions són molt actives en programes especialitzats a millorar l’ocupabilitat del col·lectiu i moltes entitats públiques i privades desenvolupen una labor important de suport per ala creació d’oportunitats laborals per a aquestes persones. Per tant, el canviés notable, especialment si mirem enrere.

Tot i així, no podem oblidar que la situació del col·lectiu està lluny de ser satisfactòria. Segons un estudi de la Fundació ONCE pel conjunt d’Espanya, poc més de la tercera part de les persones amb discapacitat té feina i entre els que disposen de contracte laboral, el 90% és de caràcter temporal. De fet, més del 80% de les empreses espanyoles de més de 50 treballadors segueix sense complir la llei que obliga que un 2% dels contractes siguin a persones amb discapacitat. Perquè és una llei que dóna incentius per a la contractació, però que no preveu cap sanció pels que no la compleixen. No culpem a les empreses, perquè aquestes només són un reflex de la societat, una societat competitiva on preval l’ambició i l’èxit personal.

L’anhel d’una vida plena i de realització personal ens mou a tots. Les persones que viuen una discapacitat parteixen en la cursa amb un desavantatge clar i, a més, sovint són considerades com una nosa, com una molèstia. Per a aquestes persones, les aspiracions de realització i l’esperança d’autonomia i progrés passen per la seva incorporació al mercat laboral.

 

 


Publica el teu comentari