Jornades «Economia de mercat, ètica i justícia social en temps de crisi»

3 de maig de 2009

publicat per Redaccio

Targetó i programa en PDF

Barcelona, 19 de maig  i 9 de juny de 2009
Sessions de 19 a 21 hores

Organitza: Centre d’Estudis Econòmics i Socials

Amb la col·laboració de:

Col·legi d’Economistes de Catalunya

Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona

Societat Catalana d’Economia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans)

SEDASE (Facultat de Teologia de Catalunya)

EL PER QUÈ DE LES JORNADES

La crisi financera i després econòmica han esclatat amb força arreu del món desenvolupat, i les seves conseqüències es fan sentir en totes les economies. És una crisi mundial en un món globalitzat. I tot i que les crisis formen part del procés dels cicles de l’economia, els moments d’auge i de declinació responen a causes concretes, i aquestes tant poden ser de caire objectiu o instrumental, com de caire humà.

Normalment els economistes estudien i intenten esbrinar quines són en concret les causes que han produït efectes positius o negatius, a fi d’incidir en la recuperació econòmica i esmenar els errors , o no repetir-los.

El que és clar és que la crisi que s’evidencia des de 2008 ha arribat després de molts anys de creixement econòmic, tant d’algunes economies occidentals com de països en desenvolupament. Un creixement que s’ha produït en un context de gran desregulació financera, bombolles immobiliàries i voracitats retributives incontrolades dels responsables de grans empreses. I a més, de forma poc equitativa: l’augment de les desigualtats en els ingressos ha estat la tònica imperant. Tot això s’està traduint ara en menys activitat econòmica, àdhuc recessió, més atur, més pobresa i més fam.

La reflexió que proposem és com encarar l’esdevenidor sota paràmetres que evitin, pal·liïn o minimitzin els efectes negatius d’una concepció de l’economia al servei d’uns pocs, en comptes d’estar al servei de la majoria, al servei del bé comú. Perquè l’economia no s’ha de concebre només com una ciència tècnica. L’economia és també una ciència social: incideix directament en el benestar o malestar de les persones.

Des de fa molts anys hi ha economistes i pensadors d’inspiració humanista (ja siguin d’arrel laica o cristiana) que defensen una economia al servei de les persones. La mateixa Església catòlica va iniciar amb la Rerum Novarum (1891) i fins la Centessimus Annus (1991), un cos de pensament social denominat Doctrina Social de l’Església, en què de forma clara ha volgut recordar constantment quel’economia ha de ser un instrument al servei del desenvolupament humà, de la dignitat de les persones i de la justícia social.

Dèiem que les causes de la crisi les podem trobar tant en el camp pròpiamenteconòmic i tècnic, com en l’àmbit de la conducta humana. Per això l’economia calque estigui inspirada per la llum de l’Ètica, que ha de guiar els comportamentse conòmics dels humans amb la finalitat d’assolir, no sols el benestar de les persones individuals, sinó també el de les comunitats humanes.

Amb aquest esperit d’intentar trobar respostes vàlides i justes als nombrososinterrogants que planteja la crisi econòmica mundial, i especialment la que enstoca de més a prop, la crisi de l’economia espanyola, un conjunt de prestigiosos professors d’economia intentaran desgranar els perquès de l’actual crisie conòmica i social i, sobretot, proposar enfocaments, canvis i mesures possibles i equitatives que tinguin com a referents necessaris l’Ètica i la Justícia Social.

Junta Directiva del CEES

Programa:

PRIMERA JORNADA
Dimarts 19 de maig
19:00
Salutacions i inauguració:

- Enric Enrech, President del Col·legi d’Agents comercials de Barcelona.
- Joan B. Casas, Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
- Ignasi Farreres, President del Centre d’Estudis Econòmics i Socials (CEES)

19:15
Ponències

 • “Responsabilidad de nuestro modelo econòmico en la crisis de nuestro país”
  Doctor Eugenio Recio, professor honorari d’ESADE
 • “L’Estat del Benestar de la socialdemocràcia i el de l’Economia Social de Mercat”
  Doctor Alfredo Pastor, professor de l’IESE i exsecretari d’Estat d’Economia 20:40 –

– Debat

Moderador: Senyor Eduard Arruga, Secretari de la Societat Catalanad’Economia 21:00

– Cloenda

Sr. Pere Puig

SEGONA JORNADA

Dimarts 9 de juny

19:00

– Presentació
- Doctor Lluís Franco, professor titular de Política Econòmica de la UB 19:15

– Ponències

 • “El paper de les institucions en les economies de mercat”
  Doctor Eduard Berenguer, catedràtic de Teoria Econòmica de la UB
 • “Reflexions sobre la crisi econòmica”
  Doctor Antoni Manresa, catedràtic de Teoria Econòmica de la UB

– Debat
Moderador: Senyor Jordi Sala, Junta Directiva del CEES

21:00
– Cloenda

Sr. Emili Pons,  Junta Directiva del CEES

Lloc: Sala d’Actes del COACB, Carrer Casp 130 cantonada carrer Nàpols
Metro: L-1 (Arc del Triomf), L-2 (Tetuan). Bus: 6, 7, 19, 50, 51, 55, 56, 62.
Aparcaments: Casp 83, Gran Via 724, Ausiàs Marc 61, Roger de Flor 45

Es prega comunicar assistència a: secretaria@ceesocials.org o als telèfons 93.405.25.06 ó 647.40.86.87


Publica el teu comentari