«La Dimensió de les Empreses en les PIMES» Editorial Programa Plusvàlua 9 d’abril del 2015

10 d'abril de 2015

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua, 9 d’abril del 2015

“La Dimensió de les Empreses en les PIMES”

Joan Maria Solà, Secretari del CEES

De les més de 400.000 empreses existents a Catalunya, el noranta-nou  per cent són petites i mitjanes, és a dir, empreses de menys de 250 treballadors. Aquest elevat conjunt d’organitzacions comporta el setanta per cent de l’ocupació total i més del seixanta per cent del valor afegit del col·lectiu de l’economia catalana. Per tant, la suma d’aquest teixit empresarial format per les petites i mitjanes empreses de Catalunya és cabdal per al creixement i desenvolupament econòmic.

Malgrat veiem que és important l’elevat nombre d’empreses, ens hem de preguntar si la seva dimensió és suficient en el context actual on la forta competitivitat i la tendència cap a la globalització i la internacionalització de la activitat suposen un repte difícil de salvar.

Si bé les petites i mitjanes empreses disposen d’un factor remarcable que és la capacitat que tenen d’adaptar-se als canvis canvis i la flexibilitat per ajustar-se a l’evolució de les demandes d’una economia en constant canvi i creixement, no és menys cert que la dimensió és fonamental per a poder progressar amb èxit en uns entorns tant competitius com els actuals.

Així doncs, una certa dimensió és necessària per abordar la innovació i a l’obtenció de la capacitat financera necessària per assumir les demandes de la competitivitat i la internacionalització. Tanmateix, i malgrat la dimensió mínima per a tenir èxit varia segons els sectors d’activitat, cal dir que, en general, més que la dimensió, el factor fonamental rau en la capacitat de gestió, l’emprenedoria, la formació empresarial i les habilitats directives de l’empresari que hi està al capdavant.

Així, el factor clau d’un projecte reeixit es basa en la persona o persones que hi estan al davant. En definitiva, és una qüestió de factor humà, com en tantes altres àrees de l’activitat econòmica i social.

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari