«La gent gran» Taula rodona. Editorial Programa Plusvàlua 26 de maig del 2016

27 de maig de 2016

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua  26 de maig del 2016

”La gent gran”

Un dels grans reptes que en aquests moments té plantejat la nostra societat és, sens dubte, com gestionar el procés d’envelliment de la població. Avui, l’esperança de vida s’apropa als 85 anys i les persones majors de 65 anys ja suposen el 20 per cent del total d’habitants de Catalunya. En aquest canvi demogràfic és necessària una bona gestió de l’envelliment sobretot en qüestions relatives a la salut i al benestar de la gent gran.

Els aspectes de prevenció i atenció respecte a la salut dels nostres majors, són bàsics davant dels reptes assistencials associats a la longevitat. Però a més a més dels aspectes de la salut lligats a l’envelliment, també hi ha d’altres relacionats amb el benestar físic i mental. En aquest sentit cal potenciar el procés definit com a envelliment actiu i fomentar l’autonomia de les persones grans. Per consegüent, cal promoure la integració de la gent gran en els seus tres entorns fonamentals que són el familiar, el comunitari i el social.

Per sort, la societat cada cop és més sensible a les necessitats de la gent gran i, al marge de les meritòries actuacions públiques desenvolupades en els àmbits territorials i locals, cal destacar el treball d’una multitud d’entitats i associacions que centren la seva activitat i dedicació al benestar de totes aquestes persones. Si l’associacionisme és un tret singular de la societat catalana, en el cas de la gent gran hi juga un paper decisiu. Milers de ciutadans dediquen el seu temps com a voluntaris per acompanyar o ajudar a millorar el benestar de les persones grans.

No parlem d’un col·lectiu petit i estrany, parlem de moltes persones, parlem dels nostres pares i mares, dels nostres avis i àvies, parlem de nosaltres d’aquí a uns anys.

 

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.

 


Publica el teu comentari