«La inserció social i laboral de persones amb disminució psíquica» Editorial Programa Plusvàlua 3 de març del 2016

11 de març de 2016

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 3 de març del 2016

“La inserció social i laboral de persones amb disminució psíquica”

Entre les disminucions, les de caràcter psíquic són, potser, les més difícils de diagnosticar, de tractar, d’entendre, d’acceptar. Potser també, unes de les que suposen un major desgast per a l’entorn i la família.

Gairebé 43.000 persones a Catalunya tenen alguna discapacitat psíquica, això suposa un 10% del total de persones amb alguna discapacitat. Tot i així, sovint les dades no representen tot el col·lectiu, ja que no totes les persones amb discapacitat psíquica expedeixen un certificat.

Les persones amb discapacitat psíquica no pateixen cap malaltia, i poden, en molts casos, dur a terme una vida normal i integrar-se al món laboral. Tot i així, només 1 de cada 4 persones amb discapacitat psíquica treballa. L’atur, entre aquest col·lectiu, arriba al 23,5 %.

Cal, per tant, augmentar la tasca de representació, d’acompanyament i de dignificació d’aquestes persones per tal que puguin viure d’una manera integrada i amb autonomia a la nostra societat.

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari