«La realitat notarial de Catalunya» Editorial Programa Plusvàlua 11 de febrer del 2016

18 de febrer de 2016

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua  11 de febrer del 2016

”La realitat notarial de Catalunya”

En la complexa realitat de la nostra societat, tant la funció notarial com la figura del notari són importants per garantir la legalitat dels actes de contingut econòmic, tant entre els ciutadans com entre les empreses.

El notari és un funcionari públic, professional del dret i que té a   càrrec seu la redacció i l’autorització pública dels actes,  contractes i tota mena d’instruments de caràcter legal. El notari dóna fe i garantia del seu contingut.

No es pot obviar la transcendència de la tasca notarial, molt variada, però centrada en la legalització de documents, les transaccions, la creació de  societats, l’atorgament de poders i molts altres documents jurídics. Treballs que conformen la responsabilitat de garantir la legalitat i de donar forma a la voluntat de les parts compareixents en els  actes jurídics.

A més, recentment, a partir de l’any 2015, els notaris podran celebrar casaments, atorgar divorcis de comú acord i formalitzar actes de conciliació.

Però al marge dels aspectes formals de la tasca notarial, el fet de la seva intervenció en bona part de les transaccions entre les persones i també entre empreses, els converteix  en uns molt bons coneixedors de l’activitat econòmica, ja que a partir dels milers i milers d’actes, contractes i acords que realitzen els ciutadans, disposen d’un coneixement panoràmic de la realitat soci-econòmica de país.

A Catalunya, en especial, la funció notarial ha estat sempre molt important, com correspon a una societat on l’activitat econòmica forma part consubstancial del seu desenvolupament. De fet, aquesta funció té una llarga tradició, ja que el naixement de la Institució Notarial ve de principis del segle XIII.

En aquest sentit cal destacar el paper que desenvolupa el Col·legi de Notaris de Catalunya amb una àmplia activitat cultural, tant des del punt de la informació i la pràctica jurídica, com la de manteniment i potenciació de l’Arxiu Històric de Protocols Notarials, un arxiu d’inestimable valor històric i cultural,  en el qual es recull el que ha estat la tota funció notarial a Catalunya durant més de 800 anys.

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.

 


Publica el teu comentari