«La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya» Editorial Programa Plusvàlua 10 de desembre del 2015

16 de desembre de 2015

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua  10 de desembre del 2015

“La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya”

Sortosament a Catalunya davant de la situació d’emergència social derivada dels vuit anys de crisi, es disposa d’un conjunt d’entitats que agrupades en la Taula del tercer Sector, treballen seriosament per a pal·liar els estralls causats per una crisi econòmica que en definitiva ha derivat cap a un profunda crisi social.

El dinamisme de la xarxa associativa de Catalunya, ha propiciat  l’existència d’un ampli conjunt d’entitats que treballen amb l’objectiu de millorar la cohesió social i la qualitat de vida de les persones, tot creant  una molt amplia base de solidaritat social.

Aquest conjunt d’entitats estan reunides dins la dita “Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya”, tot intentant donar resposta al creixement de les necessitats socials ja que la pèrdua de la capacitat adquisitiva de les famílies  i l’augment de la taxa d’atur, han donat lloc a un paorós  conjunt de necessitats determinants de la pobresa i l’exclusió social de molts ciutadans.

Cal dir  que en nom d’unes polítiques d’austeritat i de contenció i reducció de la despesa, la inversió publica en aquest camp s’ha reduït sensiblement. Malgrat el cert creixement que experimenta darrerament la economia, el cert es que aquest no reverteix  en la reducció de les desigualtats.

Es important constatar el rol del Tercer Sector en el moment actual, amb la seva capacitat de donar resposta al sorgiment de noves necessitats  socials, tot desenvolupant una important tasca de informació i sensibilització respecte del creixement de les necessitats socials.

De ben segur la tasca de la Taula del Tercer Sector a més d’orientar i pilotar  la actuació de les enllitats que en formen part, ha generat un ampli moviment de solidaritat, amb xifres realment espectaculars com son les més de sis mil organitzacions que en formen part, i el que és més important, prop de tres-centes mil persones   voluntàries que hi participen. Aquesta darrera xifra és una mostra fefaent de la solidaritat dels catalans davant els problemes que afecten als seus conciutadans.

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari