“Les PIMES” – Editorial programa Plusvàlua 16/11/17

21 de novembre de 2017

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua

“LES PIMES”.  Joan Elias, Vicepresident del CEES 

 

La petita i mitjana empresa constitueix l’espina dorsal del sistema econòmic del país. Sili sumem els autònoms, el 99% de les empreses son pimes. A més, donen feina a entre el 60 i 70% dels treballadors de cada nostra.

 

Els estudis indiquen que la gran majoria dels nous llocs de treball que es creen corresponen a pimes, i que la seva flexibilitat i agilitat per adaptar-se a l’entorn són claus en el creixement de les economies.

 

Però la vida de la pime és dura. Segons l’OCDE, menys de la meitat de les noves petitesempreses sobreviu al cap de cinc anys i només una petita fracció d’aquestes acabenessent empreses d’alt rendiment econòmic.

 

Les dificultats en les que es troba la petita imitjana empresa són prou conegudes: aconseguir finançament, la morositat, la fiscalitat,la legislació laboral, la burocràcia administrativa, l’accés al mercat internacional, laincorporació de noves tecnologies, etc.

 

És per aquesta raó que és important que els poders públics facilitin les polítiques i lescondicions que es plantegen en la creació i l’expansió de les empreses. Un sector depimes sa i dinàmic és la millor garantia per una economia que vol créixer i prosperar.

 


Publica el teu comentari