«L’impacte dels temes econòmics i socials sobre el periodisme» Editorial Programa Plusvàlua 19 de març 2015

20 de març de 2015

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua de 19 de març 2015

“L’impacte dels temes econòmics i socials sobre el periodisme ”

Kiku Sanchis

El periodisme en la seva tasca fonamental de publicar informació de fets notables de la actualitat, s’enfronta a un  l’allau de continguts i noticies d’impacte social i econòmic. Aquest conjunt de informacions crea una bombolla que fa difícil destriar el que realment es important i seriós de cara als lectors..

Amb tot el soroll informatiu que ens bombardeja, en aquesta dita era de la sobreinformació, l’excés d’informació ens porta a la des informació. Per tant  hom pensa que el paper del periodista es mes necessari que mai, de cara a la importància del repte de donar rigor i credibilitat als variats i prolixes impactes que surten en els mitjans.

Amb major raó es molt important la funció dels professionals de la informació, amb la generalització de les xarxes digitals com  a canal de comunicació global. Aquest fet suposa a  inicis d’aquest segle XXI,  una molt profunda revolució cultural que impacta en els mitjans de comunicació tradicionals.

El periodisme es per tant una professió amb gran transcendència social, sotmesa per altra part precisament per això, a les pressions dels poders econòmics i polítics, poders fàctics que pretenen  circuli en els mitjans la informació,  el que sigui mes favorable als seus interessos particulars.

Davant d’això, com es de suposar, la qüestió important en la circulació de la informació, el que cal saber, és qui son els que marquen la opinió en els mitjans, tant en els diaris com en les televisions i les ràdios. Per tant es significatiu conèixer les possibilitats d’independència dels periodistes davant els impactes dels temes econòmics i socials sobre els que han d’informar.

El senyor Sanchis, periodista de llarga trajectòria professional, ens podrà avui, en el nostre programa,  explicar les dificultats de tot tipus que es troben en el dia a dia de la seva tasca, a efectes d’explicitar com han d’abordar el seu treball de cara a oferir a la societat una informació veraç i honesta en  les qüestions econòmiques i socials sobre les que han d’escriure.

Joan Maria Solà

Secretari del CEES.

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari