«Lo social i lo econòmic vist des de la Inspecció del treball» Editorial Programa Plusvàlua 2 d’abril del 2015

7 d'abril de 2015

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua de 2d’abril del 2015

“Lo social i lo econòmic vist des de la Inspecció del treball”

Antonio Benavides Vico

Des de fa molt poc, l’any 2010, la funció inspectora en matèria laboral es competència de la Generalitat de Catalunya, servei que es realitzat per la Inspecció del Treball, organisme integrat dins el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.

Aquest servei públic de l’administració catalana té com a funció fonamental vetllar pel compliment de la legislació laboral i la lluita contra el frau tot vigilant i exigint el compliment de les normes en matèria laboral, la prevenció de riscos laborals, la contractació i els temps de treball, el treball de persones  estrangeres i intervenir quan cal en conflictes laborals.

La inspecció laboral és una talaia per conèixer de primera ma  la situació soci-laboral de la activitat econòmica al Principat,  ja que independentment de la seva funció inspectora, el contacte diari amb les empreses li permet conèixer de primera ma les circumstàncies i la  problemàtica de  la activitat econòmica, tant per part de les empreses com dels treballadors.

Amb tota seguretat, i com a conseqüència de la greu crisi en que estem immersos, davant les dificultats econòmiques actuals, la necessitat d’ajustos en las condicions laborals ha estat darrerament un dels punts importants de la gestió inspectora. Cal indicar que la rigidesa de les normes laborals és com un bumerang tant per l’ empresa com pels treballadors, ja que la necessària adaptació a les condicions canviants, queda en bona part dificultada per una normativa llunyana de les realitats actuals.

La reforma laboral del 2012, dictada amb la pretensió de dotar de major flexibilitat a la contractació  i als ajustos necessaris a les empreses, no sembla que hagi donat els fruits esperats. Solament cal veure el lent descens de la insuportable taxa de l’atur. Potser cal un horitzó a més llarg termini per a veure’n les seves conseqüències, ja que la reducció de les modalitats contractuals i l’objectiu de trencament a la llarga de la dualitat existent entre treballadors amb contractes indefinits i temporals, juntament amb l’intent de superació de les rigideses normatives, bé sembla que estiguin en el bon camí.

No obstant, aquests canvis normatius han estat contestats per una bona part dels treballadors  i els sindicats. De segur  que sobre aquesta polèmica, precisament el senyor Antoni Benavides des de la seva posició com inspector de Treball, ens pot explicar la seva visió d’un tema tant candent des del punt de vista social i econòmic.

Cal dir que Antoni Benavides és ex-cap de la Inspecció del Treball i ex membre del Tribunal Laboral de Catalunya a l’hora que exerceix de professor de temàtica  laboral a la Universitat Ramon Llull.

 

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari