«Pobresa energètica. El cost de la energia» Editorial Programa Plusvàlua 17 de desembre del 2015

18 de desembre de 2015

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua  17 de desembre del 2015

Pobresa energètica. El cost de la energia

Una de les conseqüències de la llarga crisi que estem vivint és sens dubte els efectes que ha comportat a les persones més desfavorides de la nostra societat. En aquest sentit, un dels indicadors més clars correspon a la precarietat en què es veuen obligats a viure un nombre cada cop més elevat de persones.

La manca de recursos ha passat a dominar tots els aspectes de la vida de bona part de la població i, entre ells, la manca de recursos energètics; l’anomenada pobresa energètica. La pobresa energètica  és la incapacitat de fer front al cost de l’energia i, per tant, entre d’altres, a mantenir la llar a un nivell adequat de temperatura.

La impossibilitat de pagar els rebuts dels serveis de calefacció, electricitat, gas i aigua, amb el problema afegit de la precarietat dels habitatges, ja que moltes vegades no estan suficientment protegits del fred i de les humitats ens defineix una situació preocupant.

La resolució d’aquesta problemàtica energètica, és doncs una nova prioritat social. I malauradament en el nostre país no existeix encara una sensibilitat suficient per abordar aquesta necessitat, com de fet existeix en molts altres països del nostre entorn.

L’energia és un bé que influeix directament a la possibilitat de viure amb un mínim de confort i, per tant, se n’hauria de poder disposar a un preu just i el subministrament de l’energia hauria de ser un servei d’interès general, o sigui que hauria de tenir la consideració de bé de primera necessitat i, per tant, els poders públics n’haurien de garantir l’accés a tothom.

Per desgracia,  aquest no és el cas i en els últims temps hem assistit a una forta escalada dels preus de l’energia amb el consegüent augment dels rebuts del subministrament periòdic. En definitiva,  la política energètica del nostre país s’ha regit per raons exclusivament econòmiques.

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.

 


Publica el teu comentari