Presentació de publicacions sobre Economia Social de Mercat de la sèrie “Documentos a Debate” de l’IDOE

8 de juliol de 2009

publicat per Redaccio

Les crisi immobiliària, financera i econòmica que estan assotant molts països occidentals i de retruc a les economies emergents, han posat de manifest grans deficiències, descontrols i corrupteles en el funcionament del capitalisme en els darrers anys, especialment en les economies dels països més desenvolupats. La caiguda del PIB ha fet que molts països hagin iniciat el camí de la recessió o bé hagin reduït sensiblement les seves previsions de creixement. L’atur s’està estenent per molts països i moltes persones es pregunten què cal canviar del capitalisme per què l’economia rutlli i no es torni a caure en els errors anteriors.

Al mateix temps, s’ha vist que l’auge econòmic del darrer decenni ha quallat en un important augment del creixement econòmic, però això ha anat acompanyat d’un gran augment de les desigualtats en la distribució dels patrimonis i les rendes.

Aturat el creixement econòmic i arribada la crisi, les seves nefastes conseqüències: atur, reducció del consum, dificultats empresarials per subsistir o per obtenir liquiditat, decreixement de les inversions, augment de la pobresa i de la marginació… estan colpejant la nostra societat, que viu amb dolor i sorpresa la nova situació, després d’anys en què es creia que el creixement econòmic era una dada fixa i permanent.

Per això avui, molts es pregunten quines mesures caldria aplicar per a què l’economia torni a rutllar i a més funcioni amb més ètica i equitat, ja que en aquests anys de continu creixement, les desigualtats d’ingressos dels ciutadans han augmentat, segons testifiquen els índexs de Gini. Hi ha més rics, però sobretot hi ha més diferències amb els pobres.

Molta gent d’Alemanya enyora aquells anys de la postguerra en què els alemanys visqueren amb esforç però amb molt bons resultats, el denominat “miracle econòmic alemany”. Fou l’obra del que s’anomenaria Economia Social de Mercat (ESM), obra dels polítics democristians K. Adenauer, Ludwig Erhard i el teòric Von Armach. Avui hi ha a Alemanya centres de recerca econòmica i social que es preocupen per la posada al dia-en les noves circumstàncies d’entorn tecnològic i globalitzat-, d’aquell mètode econòmic que tant bons resultats va donar per a l’estabilitat i el progrés a l’Alemanya postbèl·lica.

Aquí a Espanya, hi ha un nucli de fidels seguidors i estudiosos de les troballes i noves reflexions en matèria d’Economia Social de Mercat, capitanejats a la Universitat d’Alcalà pel doctor Santiago Echevarría, i el vicepresident del CEES, doctor Eugenio M. Recio. Per mitjà de l’Instituto de Dirección y Organización de Empresas (IDOE), la Universitat edita una publicació denominada “Documentos a debate”, en la qual sovint es recullen novetats referents a l’ESM. L’IDOE ens ha autoritzat al CEES la reproducció d’aquelles de les seves publicacions que siguin del nostre interès. Per això, ens plau oferir-los una reproducció del número 13 d’octubre de 2007, que porta per títol “La solidaridad necesita responsabilidad propia” i dels números 27 i 28 de maig i juny de 2009, que contenen el discurs del president d’Alemanya Horst Köhler a Berlín, sobre la crisi financera i econòmica.

Més endavant anirem incorporant noves publicacions. Els enllaços per als dos primers números que presentem són els següents:

Adjuntem els arxius amb PDF.

Documento de Debate núm. 13

Documento de Debate núm. 27

Documento de Debate núm. 28

Equip de Redacció


Publica el teu comentari