Presentació Jornada “Catalanisme i Economia”

2 d'octubre de 2016

publicat per Secretaria

Presentació de la Jornada “Catalanisme i Economia”

En els darrers segles XIX i XX i fins al començament de l’actual, l’economia mundial, la d’Espanya i també la catalana, han registrat diverses mutacions i alteracions, producte, tant dels alt i baixos dels cicles econòmics com dels sotracs derivats dels conflictes armats, mundials com territorials, així com dels canvis en la geografia política que se n’han derivat.

Així s’han produït dos grans crisis econòmiques, dues guerres mundials, períodes d’aïllacionisme polític i econòmic, els impulsos del “New Deal” americà i del Keynesianisme, les tesis del liberalisme i de l’Escola de Chicago, el neoliberalisme i les fallides i la crisi financera derivades de les “subprime” americanes.

Tots aquests moviments econòmics, han incidit i interpel·lat sobre les economies espanyola i catalana.

Així doncs, al llarg dels temps, el catalanisme polític i el catalanisme econòmic han hagut d’afrontar els reptes corresponents i posicionar-se envers d’ells: industrialització, proteccionisme, lliure canvisme, economia de guerra, neoliberalisme, globalització, etc.

La Societat Catalana d’Economia (SCE) i el Centre d’Estudis Econòmics i Socials (CEES), han cregut oportú organitzar el present cicle per a fer un seguiment de la història del catalanisme i les interrelacions i posicionaments que ha pres en el que entenia que seria la millor defensa dels interessos de Catalunya.

Conferenciants Srs. Jordi Amat, José Enrique Ruíz Domènec, Oriol Amat i Felix Riera.

Data: 10 d’octubre

Hora: 16’30 a 21.

Lloc: Seu del IEC, c/ Carme, 47 (Sala Prat de la Riba)

Programa Catalanisme i Economia

Ignasi Farreres                                              Eduard Arruga

President del CEES                                        President de la SCE

 


Publica el teu comentari