Seminari «Reflexions i propostes sobre l’estat del benestar»

13 d'abril de 2014

publicat per Redacció

El Centre d’Estudis Econòmics i Socials – CEES – i la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País – SEBAP – , han d’organitzat conjuntament el seminari, «Reflexions i propostes sobre l’estat del benestar», del qual adjuntem el programa, i que us presentem tot seguit.

Aquest seminari està dissenyat per reflexionar en profunditat sobre les necessitats i mancances presents i futures i la forma de finançament del nostre Estat del Benestar amb la finalitat que aquesta reflexió serveixi per fer aflorar aquells suggeriments, experiències i propostes de mesures que puguin aportar sostenibilitat, supervivència i actualització al nostre Estat Social.

El seminari s’ha concebut amb la voluntat de facilitar la participació d’aquells estaments que a Catalunya tenen competències normatives i de gestió i en les diferents vessants de l’Estat del Benestar, com també altres agents socials públics i privats que en són consultors, destinataris o mediadors. Els invitats seran per tant persones amb alt coneixement de les matèries a tractar a fi de facilitar un treball d’autodiagnosi i de posar l’experiència en contrast amb la resta dels participants.

Tècnicament el seminari ha seguit les orientacions del professor Guillem López Casasnovas i ha estat preparat per una comissió integrada per membres del CEES.

La seva estructuració s’ha materialitzat en cinc sessions monogràfiques i una de cloenda, especialitzades en matèries sobre les que les Administracions Públiques catalanes tenen capacitat d’actuació: Salut, Ensenyament, Habitatge, Ocupació i Serveis Socials.

Les sessions seran introduïdes per experts del món acadèmic, els quals estan elaborant un document del qual se’n facilita una mena de sinopsi per a que serveixi d’orientació a les persones participants; entre els participants hi haurà representants experts de sis departaments de la Generalitat: Economia i Coneixement, Benestar Social i Família, Empresa i Ocupació, Salut, Ensenyament i Territori i Sostenibilitat. També hi haurà experts de les Diputacions catalanes, dels Ajuntaments de capitals de província i de diversos Ajuntaments catalans. La Taula del Tercer Sector promourà la presència d’entitats de la Taula amb activitats relacionades am els temes del sector a tractar. El CTESC, també convidarà a que Membres del Ple designin experts de les seves organitzacions.


Publica el teu comentari