«Situació laboral?» Editorial Programa Plusvàlua 1 de desembre del 2016

2 de desembre de 2016

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 1de desembre del 2016

“Situació laboral?”

La forta crisi d’aquesta segona dècada del segle actual demostra que les receptes de la Unió Europea -flexibilitat, reducció salarial i austeritat fiscal- no han aportat resultats del tot positius. El consum segueix a nivells molt baixos i ha augmentat la desigualtat i la pobresa.

L’efecte més negatiu derivat de les solucions aplicades amb l’objectiu de fer front a la crisi és, sens dubte, l’impacte dramàtic sobre la situació laboral.

Perquè, si bé les mesures preses han aconseguit un cert creixement de l’activitat amb la consegüent reducció de les taxes d’atur, la conseqüència directa ha estat un enduriment de les relacions laborals, la precarització de la seguretat ocupacional i, en especial, un augment de les contractacions temporals i de la limitació dels salaris.

Les polítiques públiques del govern de Rajoy com la reforma laboral del 2012 han facilitat aquesta situació. Els canvis que comporta aquesta reforma són una major flexibilitat de la relació laboral,  desequilibris entre el poder de les empreses i el dels seus empleats, així com una clara desprotecció dels treballadors.

L’ortodòxia econòmica ens promet que un mercat laboral més flexible facilitarà la creació d’ocupació, però aquesta flexibilitat, de moment, ens porta a una major precarietat laboral, una disminució dels nivells retributius i, en definitiva, a un augment de la desigualtat entre els ciutadans.

A tot això hem de sumar el lent descens del nombre d’aturats que es manté amb xifres dramàtiques i el nou fenomen dels anomenats treballadors pobres o “working poors”, els treballadors que no tenen continuïtat a la feina o la tenen amb intermitències.

El que és evident és que la incipient recuperació econòmica dels darrers anys no arriba al conjunt dels ciutadans i, per tant, al marge de les propostes actuals, cal buscar vies de sortida i suport a la situació de moltes persones que han de viure en uns nivells de pobresa i abandó preocupants.

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.

 


Publica el teu comentari