«TTIP: Acord transatlàntic per al comerç i la inversió» Editorial Programa Plusvàlua 2 de juny del 2016

2 de juny de 2016

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua  2 de juny del 2016

“TTIP: Acord transatlàntic per al comerç i la inversió”

L’Acord Transatlàntic de Comerç i la Inversió, anomenat TTIP per les seves sigles en anglès o també conegut com a Tractat de Lliure Comerç, és una proposta d’acord bilateral entre els Estats Units i la Unió Europea a efectes d’incrementar el comerç i la inversió entre una banda i altra de l’Atlàntic.

L’objectiu d’aquest magne acord no és tant la reducció dels aranzels o impostos que graven el comerç entre els països futurs signants, sinó més aviat el de reduir o anul·lar les mesures de regulació de cada país que entorpeixen i resten agilitat a les importacions i exportacions entre ells.

Cal dir que les barreres aranzelàries entre els Estats Units i  la  Unió Europea no són molt altes i poden ser considerades entre les més obertes del món. Però la importància del projecte de tractat radica en la reducció o supressió de mesures com el control sanitari de determinats productes, els estàndards mediambientals, les mesures de seguretat, els convenis laborals o la propietat intel·lectual, entre d’altres.

De segur que l’eliminació d’aquestes barreres de regulació que té imposades cada país afavorirà en gran manera el comerç entre els mateixos. Ara bé, el que cal preguntar-se és qui en pot sortir més beneficiat i qui realment perjudicat.

No es pot obviar que l’estructura econòmica d’uns i altres és molt diferent, en especial en relació a la dimensió de les empreses. Per exemple, en el cas de l’agricultura, de mitjana una granja dels Estats Units és tretze cops més gran que una d’Europa. Això vol dir que la signatura d’aquest acord permetria a les empreses americanes competir en molt millors condicions. D’aquí el fort temor dels agricultors europeus, entre d’altres àmbits.

En aquest sentit, hi ha una profunda preocupació, especialment a Europa, ja que aquesta modificació de les regulacions existents en les relacions comercials entre aquests dos grans espais econòmics podria afavorir únicament a les grans empreses transnacionals.

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari