“Turisme” – programa Plusvàlua

22 de setembre de 2017

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 

“TURISME”. Joan Elias, Vicepresident del CEES

El nostre país no te recursos naturals importants. Però sí que disposem d’un recurs que s’ha demostrat molt valuós en la història econòmica recent: el sol i el clima.

Des dels anys seixanta, s’ha desenvolupat una indústria turística que ara mateix té un pes del 12% en l’economia de Catalunya i que indirectament exerceix un important efecte d’arrossegament sobre altres sectors de l’economia.

Catalunya i Espanya baten records de visitants any rere any, i des del 2010 l’activitat turística creix per sobre de l’activitat general, generant llocs de treball, renda i riquesa.

Estem parlant a més, d’una indústria de futur: segons la Organització Mundial del Turisme, les arribades de turistes internacionals a escala mundial creixeran un 3,3% anualment fins al 2030. Aquest any es preveu que s’arribarà als 1.800 milions de persones, el doble dels turistes que hi va haver el 2010.

El turisme és clau per entendre la trajectòria de l’economia del darrer mig segle. Però l’activitat turística també té el que podríem anomenar la seva cara fosca. El seu impacte sobre l’entorn i el mitjà ambient és molt elevat.

Ara mateix, la bombolla turística que pateix Barcelona està generant una forta polèmica sobre com gestionar aquest fenomen. D’altra banda, els sindicats es queixen, amb raó, que el creixement del sector no ha portat una millora de les condicions de treball i dels salaris, sinó que l’externalització de moltes activitats hoteleres ha generat més precarietat a les feines.

Convé un turisme de qualitat, que generi llocs de treball ben pagats i que produeixi una riquesa que es reparteixi socialment.


Publica el teu comentari