«El sector terciari i l’economia catalana» Editorial Programa Plusvàlua 1 d’octubre del 2015

2 d'octubre de 2015

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 1 d’octubre del 2015

“El sector terciari i l’economia catalana”

 

El sector terciari o sector serveis és el que aglutina totes aquelles empreses o treballadors dedicats a generar activitats que no produeixen bens físics, com ara l’agricultura del primari i la industria del secundari. Aquest sector, el terciari, ha anat agafant cada cop més pes dins de l’activitat econòmica catalana, de tal manera que en la actualitat comprèn ja més del setanta per cent de la població ocupada del Principat.

El sector terciari engloba tot un conjunt de serveis en el dinamisme econòmic català, que va des del comerç i els transports, fins a la sanitat, l’educació o el turisme. Ara mateix, el sector terciari lidera positivament l’empenta de l’activitat econòmica.

Un dels àmbits dins del sector terciari que millora, any rere any les seves xifres i que es presenta com a capdavanter d’aquesta empenta econòmica, és, sens dubte, el sector turístic. Les darreres dades ens parlen de l’arribada de prop de 16 milions de persones, una participació de més del 12% en el producte interior català i la generació d’ocupació en el sector de més de 350.000llocs de treball.

Les causes d’aquest creixement en els darrers anys són: el creixement de l’economia dels països emissors de turisme, la millora dels transports, la liberalització de la circulació de les persones i l’augment del temps de lleure. Però entenem que, la facilitat d’accés a la informació i la millora del nivell cultural dels visitants són també elements claus que determinen l’orientació en la demanada de serveis turístics.

En aquest sentit, en els últims anys s’han produït importants modificacions en els models d’oferta turística per tal d’adaptar els serveis a les demandes dels visitants. Alguns d’aquests canvis són: una major qualitat i un enfocament especialitzat cap a demandes tals com la cultural, l’ecològica, la de la salut, l’etnològica, la rural, l’esportiva, entre d’altres. Aquestes tendències trenquen la clàssica  oferta única de sol i platja que ja podem dir que ha passat a la historia.

Joan Maria Solà, Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari