I CONGRES DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CATALUNYA

29 d'octubre de 2019

publicat per Secretaria

PRIMER CONGRES DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CATALUNYA

 

21 de novembre de 2019. Palau Reial de Pedralbes. Barcelona

________________________________________________________________________________

Benvolguts amics i amigues,

El CEES, des dels seus inicis, ha considerat l’Educació un dels eixos principals de la renovació de la societat catalana i ha promogut activitats encaminades al debat del seu estat actual i les perspectives de futur. En aquest marc, la Formació Professional és avui motiu de preocupació a Catalunya, tant per la manca de vocacions tècniques com per la necessitat d’impulsar una formació continuada capaç d’afrontar la transformació constant de l’economia del país.

Per això considerem de vital importància donar protagonisme a aquests estudis, donar a conèixer les seves possibilitats i alliberar-los dels perjudicis socials que encara els acompanyen, que en realitat són un miratge del passat.

Amb aquest objectiu vam proposar a PIMEC  l’organització conjunta d’unes jornades de debat, per reunir els diversos sectors implicats i per abordar els camins de reversió de la situació actual, fins a apropar-nos als estàndards de la Unió Europea. El projecte ha crescut fins esdevenir aquest Congrés que avui us podem anunciar.

El CEES se sent honorat d’haver-lo instat i de convidar-vos a assistir-hi. Inscripcions:

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/congres-formacio-professional-catalunya

Amb el desig de poder-vos saludar en persona en aquest esdeveniment, rebeu la nostra salutació cordial.

Emili Pons

Vicepresident

Calendari del Congrés:

 

Dia 21 de novembre

 

09:00 Benvinguda

09:30 Conferència inaugural: Sr. Joâo Santos

10:30 Cafè

11:00 Primer bloc: La prospectiva estratègica en l’era digital. Quines són i seran les noves necessitats de les empreses. Coordinador, Sr. Jordi Arrufí (Mobile Word Capital Barcelona)

12:30 Segon bloc: Model d’orientació. Com s’ha de potenciar el talent des de la formació professional? Coordinadora, Sra. Imma Estivill (PIMEC).

14:00 Dinar

15:15 Benvinguda

15:20 Tercer bloc: El paper de l’empresa en la nova FP. Com s’han d’implicar les organitzacions en el sistema de la FP? Coordinador, Emili Pons (CEES)

16:30 Quart bloc: Flexibilització del sistema. Com s’ha d’adaptar el sistema a una societat en canvi continu? Coordinador, Sra Neus Pons (BCN FP)

17:45 Conferència: Sr. Anthony Impey

18:15 Presentació de conclusions

18:45 Cloenda


Publica el teu comentari