«Perspectives d’ocupació i canvi al mercat laboral» Editorial Programa Plusvàlua 28 de gener del 2016

29 de gener de 2016

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 28 de gener del 2016

”Perspectives d’ocupació i canvi al mercat laboral”

L’ocupació i el mercat laboral han estat les conseqüències més greus de la crisi; d’això no hi ha dubte. Hem patit una destrucció d’ocupació sense precedents en els últims vuitanta anys. Però també la globalització econòmica i  la revolució tecnològica han causat un canvi important en l’estructura i composició dels llocs de treball, amb un impacte evident, també en el mercat laboral.

Queda clar que ja res tornarà a ser igual, que els canvis són tan rellevants que les reformes que són necessàries són de fons, i és ineludible l’adaptació a aquestes transformacions i necessitats.

Si bé és cert que la incipient reactivació econòmica actual està permetent la creació de nova ocupació, no és menys cert que les característiques de les noves contractacions, amb un elevat grau de temporalitat, estan lluny dels requeriments de qualitat imprescindibles perquè aquesta reactivació tingui sostenibilitat ifutur.

La precarietat de la nova ocupació no permet la consolidació de llocs de treball de qualitat de cara a una producció competitiva davant dels reptes d’un mercat cada cop més globalitzat.

De fet, si ens preguntem quines perspectives presenta l’ocupació en aquests moments, les dades no ens donen gaire marge per a ser optimistes. Per a notar una remuntada cal implantar un procés a mitjà i llarg termini d’educació i formació de cara als nous llocs de treball que l’evolució de l’economia  requereix.

És necessari reclamar urgentment accions d’empenta, formació i educació i tenir en compte la professionalització cap a una major especialització, formació tècnica i coneixement d’idiomes i domini de les tecnologies. Els valors, la sensibilitat i la capacitat d’adaptació seran també claus en aquest procés.

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.

 


Publica el teu comentari