“Previsions econòmiques 2018″ – Editorial programa Plusvàlua 18/1/18

22 de gener de 2018

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 

 “Previsions econòmiques 2018”. Joan Elias, Vicepresident del CEES

 

Les perspectives econòmiques pel 2018 són positives. Aquesta és la conclusió a la que arriben els analistes, que confirmen que l’expansió iniciada el 2013 tindrà continuïtat, se seguirà creant ocupació i es mantindrà la correcció dels principals desequilibris macroeconòmics. Aquesta recuperació es presenta com més sòlida i equilibrada que en l’anterior etapa expansiva, quan, recordem, l’immobiliari era el protagonista d’un cicle que va acabar amb la major recessió en dècades.

Però per suposat no tot són flors i violes. L’actual fase expansiva també planteja incògnites importants. En citarem tres, que possiblement siguin les que ens afecten més directament. La primera seria l’estancament dels sous malgrat la millora de l’economia. Sous estancats o minvats no afavoreixen la recuperació del consum i això preocupa fins i tot als empresaris, que han accedit, junt amb el govern, a augmentar significativament el salari mínim.

La segona és la recomposició de les finances públiques, que haurien de superar l’etapa de les retallades i no només recuperar els nivells assistencials i de benestar anteriors, sinó també donar suport a les activitats que contribueixen a crear renda i riquesa, com ara la investigació, l’educació i la inversió productiva.

La tercera incògnita és la política, la necessitat que les actuacions dels poders públics afavoreixin i estimulin les activitats empresarials i productives que beneficien al conjunt de la societat.


Publica el teu comentari