«Què és el Club Rotary?» Editorial Programa Plusvàlua 24 de novembre del 2016

24 de novembre de 2016

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 24 de novembre del 2016

“Què és el Club Rotary?”

L’organització dels Clubs Rotary es va iniciar a principis del segle passat als Estats Units i ha arrelat en molts països, en especial als països occidentals.

En un àmbit internacional, existeix l’entitat Rotary Internacional que agrupa els Clubs de tot el món, ubicats en més de 160 països i amb una xifra de socis superior als 1,2 milions d’afiliats. A l’Estat Espanyol, es parla de l’existència d’uns 56 Clubs que reuneixen uns cinc mil socis.

Aquests Clubs o grups de ciutadans, segueixen els ideals dels seus fundadors: a partir d’una base ètica molt estricta, creen entre els seus participants uns nexes d’unió, basats en l’amistat, l’intercanvi d’idees i la seva participació i preocupació per la Comunitat on estan integrats.

Els ideals dels Clubs Rotary i els seus socis participants, no lligats a cap partit polític, filosofia o religió, s’enfoquen a desenvolupar projectes adreçats a un ideal de servei als conciutadans.

En aquest sentit, dins dels seus projectes primordials, promouen la pau, la lluita contra les malalties, el suport a l’educació i el desenvolupament de les economies locals. Així, a partir d’aquests conceptes cada Club programa la seva activitat mitjançant reunions, fòrums, subvencions, beques i un ampli conjunt d’iniciatives en la recerca del bé al proïsme i a la comunitat.

Els ideals d’aquesta organització han estat mal vistos sovint per poders absolutistes o dictatorials. En concret a Espanya, durant el franquisme, van ser perseguits i equiparats a la maçoneria. El Club Rotary, però, no és cap organització secreta i un fet que ho fa evident és que en les poblacions on existeix el Club a vegades figura un cartell que indica el lloc de reunió dels seus socis.

 

Joan Maria Solà

Secretari del CEES

 

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.

 


Publica el teu comentari