“Renda Garantida” – Editorial Programa Plusvàlua 13/07/17

14 de juliol de 2017

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua 13 de juliol de 2017

“Renda garantida”. Joan Elias, Vicepresident del CEES

L’any 2013 va arrencar una iniciativa impulsada per entitats socials, cíviques i polítiques amb l’objectiu d’implantar a Catalunya una Renda Ciutadana Garantida, els beneficiaris de la qual serien totes aquelles persones que visquin per sota del nivell de pobresa. Cinc anys després, aquella Iniciativa Legislativa Popular arribarà al Parlament amb el consens social i polític necessari per fer-la realitat.

Cal destacar el caràcter pioner de la iniciativa. La Renda Ciutadana Garantida es configura com un dret de tot ciutadà que compleixi els requisits, no com una prestació subjecta a determinades limitacions, com és l’actual Renda Mínima d’Inserció. Els pocs països on trobem mecanismes semblants gaudeixen de rendes per càpita altes; però no n’hi ha cap del nostre nivell de benestar o de recursos públics.

Aquesta manca d’experiència pràctica sobre la renda garantida obre interrogants sobre els quals s’haurà d’estar al damunt per modular la seva aplicació. Fins a quin punt servirà per erradicar la pobresa o per moderar la desigualtat? Pot desincentivar la cerca de treball i, per tant, generar una “trampa de pobresa”? Pot generalitzar els baixos salaris, en la mesura en què l’empresari consideri que el treballador ja té un complement de sou en la subvenció pública?

Però l’obstacle més important que tindrà la Renda Ciutadana Garantida és la manca de recursos per finançar-la. Els comptes de la Generalitat estan lligats de peus i mans a l’hora d’endeutar-se i a l’hora de generar dèficit, mentre que els nous impostos que s’estan implantant estan lluny de cobrir les necessitats. I en la banda de la despesa trobem un bon grapat de temes pendents: llistes d’espera sanitàries, pagaments de la llei de dependència, manca de personal i devolució de pagues extres.

En qualsevol cas, esperem que l’exemplar procés democràtic d’aquesta iniciativa aconsegueixi el seu objectiu, que no és altre que dignificar a la persona i, per extensió, a la societat que la promou.

 


Publica el teu comentari