«Visió de la situació social des del sindicalisme» Editorial Programa Plusvàlua 12 de març 2015

13 de març de 2015

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua de 12 de març 2015

“Visió de la situació social des del sindicalisme”

Antonia Gil

En una situació de crisi com la actual, en la que  es qüestionen amplament els drets laborals i socials dels ciutadans, el paper del sindicats es fonamental ja que han de lluitar en la defensa dels interessos dels treballadors i  a l’hora defensar-se en front dels que pretenen debilitar-os tot aprofitant la disculpa de la crisi.

Singularment, els sindicats no solament han de lluitar en front de les polítiques neoliberals si no que simultàniament han d’afrontar la gradual divisió i fragmentació dels treballadors.

En els darrers anys  les condicions salarials i de ocupació han estat plenament desfavorables als treballadors, tot coincidint amb una pèrdua de pes i influencia dels sindicats en el pla de la concertació social. Conseqüentment el poder de convocatòria perd força d’una forma singular, ja molt lluny dels models d’enfrontament i elevada participació de fa uns anys.

Si ens preguntem com s’ha arribat a aquesta situació, de segur que a part de la crisi d’aquests darrers vuit anys, que ha generat una legislació restrictiva i desfavorable als treballadors, també hauríem d’analitzar el creixement i burocratització de les estructures sindicals i per tant de que essencialment cal un aggiornamento en el funcionament dels sindicats.

El sindicalisme del segle XXI , fonamentalment, ha de fer front a un compromís de renovació, tot donant resposta i presentant propostes  davant les actuals realitats socials, laborals i econòmiques; tot desenvolupant noves formes  d’organització i acció sindicals en coherència i posta al dia a les complexes circumstancies del moment.

Precisament, avui tenim amb nosaltres a la senyora Antonia Gil, persona amb una molt  llarga tradició i experiència en el món sindical,  ja que ha estat secretaria general de la USOC (Unió Sindical Obrera de Catalunya). La senyora Gil, amb ple coneixement de causa, ens podrà parlar especialment de com es veu en el moment actual la situació social des del sindicalisme i com creu ella quin paper hi han de jugar les organitzacions sindicals per fer front a la divisió i fragmentació dels treballadors com a conseqüència de la llarga crisi en que estem immersos.

Joan Maria Solà

Secretari de CEES

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.

 


Publica el teu comentari