«La importància de les institucions europees a la mediterrània» Editorial Programa Plusvàlua 23 d’abril del 2015

1 de maig de 2015

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua de 23 d’abril del  2015

“La importància de les institucions europees a la mediterrània”

Senén Florensa

Si algun element pot definir la majoria d’edat política del nostre País, és sens dubte la seva incorporació a Europa. És des d’aquell  ja llunyà any 1986,  en que un  cop superada la llarga nit de la dictadura, Espanya conjuntament amb Portugal van ser admeses a formar part del grup dels quinze estats que componien la Unió Europea. Amb la incorporació dels 2 estats, s’assumia definitivament la presencia de la Unió dins l’arc mediterrani. Actualment després de la gran ampliació del anys 2004 i subsegüents, aquesta Unió ja forma un conglomerat de vint-i-vuit estats, tot completant amb diversos d’ells la presencia europea en les ribes del Mare Nostrum.

Al marge dels aspectes econòmics del mercat únic i de les polítiques de desenvolupament, son fonamentals les quatre llibertats de la Unió: de moviment de persones, de serveis, de bens i de capitals. Tot l’engranatge de les polítiques comunes tant polítiques, com econòmiques i socials, esta suportat bàsicament per a quatre primordials Institucions: el Parlament, el Consell de la UE, la Comissió i els tribunals de justícia.

Als països de la mediterrània la acció de la Unió mitjançant les seves institucions ha estat determinant per a la seva situació actual, tant des del punt de vista econòmic com des de la estabilitat política que dona sens dubte el formar part d’una Europa en que la pau, la solució pacifica dels conflictes, la democràcia, la economia de mercat i les llibertats de tot ordre són les seves principals virtuts.

Malgrat els avançaments de tot ordre que ha significat la Unió gracies a l’acció de totes de les seves institucions, hom no pot obviar algunes greus mancances derivades del fort pes dels estats nació que la conformen. La crisi que ha colpejat singularment el sud d’Europa, ha fet patent la falta d’integració política. Integració que no és cosa fàcil ja que representa una pèrdua significativa de la sobirania dels estats que la conformen.

Amb la presencia avui al nostre programa del senyor Senén Florensa, President Executiu del Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), podrem recollir directament el seu coneixement de la importància que han tingut les institucions europees entre les nacions del sud d’Europa que conformen l’arc mediterrani.

Joan Maria Solà – Secretari del CEES

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari