«L’ètica i les escoles de negoci» Editorial Programa Plusvàlua 30 d’abril del 2015

1 de maig de 2015

publicat per Secretaria

Editorial Programa Plusvàlua de 30 d’abril del  2015

“L’ètica i les escoles de negoci”

Carlos Losada

Hi ha el convenciment de que la bombolla que ha esclatat en els recents anys, es conseqüència en bona part d’unes practiques empresarials que  premiant els resultats a curt termini, tot era vàlid en la recerca del màxim benefici.

El fet d’assumir la certesa del que antecedeix, porta sens dubte als responsables de la formació dels gestors empresarials, a una major sensibilització respecte a l’ètica empresarial i a la necessitat d’incloure la dimensió ètica i la lluita contra la corrupció en els seus programes.

No podem oblidar de que existeix una pressió molt gran pel compliment dels objectius a curt termini en totes les empreses, però cal tenir present que una empresa solament tindrà viabilitat amb la visió d’una dimensió a mitjà i llarg termini. Ja que la conducta ètica de tot dirigent empresarial ens porta a una visió a llarg termini en el que hi entren un elevat conjunt ampli de factors com son els com-portaments ètics, la protecció dels recursos naturals, el benestar de tots els components de la empresa i en definitiva una actitud social  responsable.

En aquest sentit, les escoles de negocishan reforçat els seus plans de formació, vetllant no solament per la transmissió de coneixements i entrenant en activitats directives als seus alumnes, si no, en especial, formant-los en comportaments ètics al assumir les seves  responsabilitats de direcció, ja que la educació en aquestes escoles ha de ser molt mes que la mera transmissió de coneixements tècnics. Tenint en compte, però, que no son suficients les assignatures d’ètica ja que cal incorporar a ètica a tot l’ensenyament cercant la formació integral dels seus alumnes, futurs directius.

El professor Carlos Losada, que ha estat Director General d’ESADE, una de les escoles de negoci punteres del nostre país, i a nivell internacional,  ens parlarà avui respecte dels passos que estan donant actualment les escoles de negoci tot emfasitzant al màxim la introducció de la ètica en els seus programes formatius.

Joan Maria Solà – Secretari de CEES

Tornar a sentir el programa

Si ho desitgeu, ens podeu fer arribar els vostre comentaris a participa@plusvalua.cat, mitjançant la pàgina a Facebook del programa o a http://bloc.plusvalua.cat.


Publica el teu comentari